קהילה

עִירִיָה

בעלי עניין עירוניים הם אנשים העוסקים ביוזמות בהובלת עיריית ירושלים

עמותות

ארגונים ללא מטרות רווח, חברה אזרחית וקרנות העוסקים ביוזמות עירוניות

סביבה

אנשים המייצגים יוזמות סביבתיות ברחבי ירושלים

פרויקטים

קבוצות ועסקים הפועלים לשיפור הביצועים הסביבתיים והחברתיים שלהם

מנהיגים

אנשים העוסקים ביוזמה ובפרויקטים של רז ירושלים

בעלי פרויקטים

אנשים שמובילים פרויקטים ספציפיים ברחבי הרשת העירונית

קבוצות

חברי הרשת העירונית יכולים להתארגן בקבוצות לכל פרויקט או מטרה שהם עובדים עליהם

כל החברים

כל מי שהוא חלק מרשת רז ירושלים