פרויקטים

קהילה משקשותפות אינטרסים של העסקים השונים בקידום אנרגיה מקיימת על תועלותיה העסקיות והציבוריות, ומהווה פלטפורמה לפעילות משותפות, שיתוף בידע ובניסיון בתוך הקהילה ועם מעגלים משיקים.

הם משתתפים ביוזמת טיפול בפסולת בשיתוף הגנים הבוטניים בירושלים

המלון משפר את היעילות האנרגטית שלהם, משתמש באריזות ידידותיות לסביבה ובמוצרי טיפוח פרסונליים, כמו גם משפר את תקני המקור והמדיניות שלהם.