מנהל את סוגי הנתונים הבאים:

הפחתת פסולת

צריכת אנרגיה

אתיקה של שרשרת האספקה

לראות את הנתונים שלהם ולהשתתף בפרויקט